ACHAINE NÓ ACHAINÍ?

Bíonn amhras ar scríbhneoirí maidir le foirm uatha agus foirm iolra an ainmfhocail seo.

  • D'fhéadfadh údarás áitiúl polasaí a thionscnamh chun go ndéanfar plé ar na hachainí oiriúnacha go léir.

Is cosúil gur ghlac an scríbhneoir leis gurb é achaine an fhoirm uatha agus gurb é achainí an fhoirm iolra. Ní hamhlaidh atá. De réir FGB, tá achaine ina leagan malartach den ainmfhocal achainí. Is é achainí an fhoirm uatha chaighdeánach, mar sin. Is é achainíocha an fhoirm iolra chaighdeánach.

  • D'fhéadfadh údarás áitiúl polasaí a thionscnamh chun go ndéanfar plé ar na hachainíocha oiriúnacha go léir.