A RÉAMHTHEACHTACH

Tá an abairt seo lochtach ó thaobh na gramadaí de: Is deacair dúinn tuiscint cén díomá a bhí uirthi nuair nár éirigh léi an post a fháil. Is é an locht atá ar an abairt ná go bhfuil cuspóir ag an ainm briathartha 'tuiscint' agus gur cheart 'a' a chur roimhe agus é a shéimhiú, díreach mar a dhéanfaí i gcás abairt shimplí mar Ní féidir liom Gréigis a thuiscint. Mar seo a bheadh: Is deacair dúinn a thuiscint cén díomá a bhí uirthi nuair nár éirigh léi an post a fháil

Ní léir ar an chéad fhéachaint cá bhfuil an cuspóir sa chéad abairt thuas. Is é an chaoi gur cuspóir atá sa chlásal iomlán ‘cén díomá a bhí uirthi...’. Sin é an rud atá deacair a thuiscint.

Tá tuilleadh eolais in Stockman, Gearóid, Cruinneas Gramadaí agus Corrfhocal Eile: 61–3.