RÉAMHFHOCAL COMHSHUITE LE MÍR THAISPEÁNTACH / FORAINM

Ní hannamh a scríobhtar a leithéid seo: Ba de bharr sin a bhaineamar an cluiche. Níl a leithéid ceart.

Is réamhfhocal comhshuite é ‘de bharr’ agus is gnách go leanann an tuiseal ginideach a leithéid, m.sh. ‘de bharr na haimsire’, ‘le linn an chluiche’ ‘i ndiaidh na stoirme’.

Tá go breá, ach tá focail ann nach féidir a chur sa ghinideach, m.sh. na míreanna taispeántacha (‘sin’, ‘seo’ 'siúd') agus forainmneacha (‘é’, ‘iad’ srl.).

Ní bheadh aon chiall le ‘de bharr é’ nó ‘i ndiaidh sin’. Is é a dhéantar sa chás sin ná an aidiacht shealbhach a úsáid (‘mo’, ‘do’, ‘a’ srl.).


(1) Más mír thaispeántach atá i gceist, úsáidtear an aidiacht shealbhach tríú pearsa firinscneach i gcónaí: ‘dá bharr sin’, ‘ina dhiaidh sin’, ‘lena linn seo’.


(2) I gcás forainm, glacann an aidiacht shealbhach uimhir & inscne an fhorainm: ‘i ndiaidh [e]’ =  ‘ina dhiaidh’ / ‘i ndiaidh [í]’ = ‘ina diaidh’ / ‘i ndiaidh [iad]’ = ‘ina ndiaidh.’