ALBAIN

Ní bhíonn an t-alt le ‘Albain’ ach amháin sa tuiseal ginideach: Tá saibhreas mór ceoil in Albain, agus ní miste do mhuintir na hAlban a bheith bródúil as sin.

Tá ‘Alba’ an-leitheadach sa tuiseal ainmneach i gcanúintí áirithe in Éirinn, ach níor tugadh aitheantas don fhoirm sin sa CO.