TIONSCADAL / TIONSCNAMH / TOGRA

Tá na trí fhocal seo trína chéile sa ghnáthchaint agus úsáidtear iad faoi mar is ionann ciall dóibh. Is gnách le haistritheoirí dealú eatarthu mar seo: ‘tionscadal’ a úsáid chun project a aistriú; ‘tionscnamh’ a úsáid chun initiative a aistriú agus ‘togra’ a úsáid chun proposal a aistriú. Is fiú a mheabhrú nach bhfuil síneadh fada ar bith ar an 'o' san fhocal 'togra.'

Bíonn a nósanna féin ag eagraíochtaí faoi leith. Sa chóras oideachais i bPoblacht na hÉireann, mar shampla, tugtar ‘tionscnamh ranga’ ar class project. Ba chóir d’aistritheoirí a leithéid de ghnáthúsáid institiúideach a chur san áireamh.