ÁITIÚIL NÓ LOGÁNTA?

Is i sainréimsí amhail an leigheas nó an ríomhaireacht is mó a úsáidtear ‘logánta’ de rogha ar ‘áitiúil’ nó 'na háite'. Féach, mar shampla, local anaesthetic / ainéistéiseach logánta.

B’ait leat abairtí mar seo:

    Is éard is aidhm leis sin feasacht a mhúscailt i measc an phobail logánta ar na háiseanna turasóireachta atá ar fáil sa bhaile. (...i measc mhuintir na háite)