AMHLAIDH

B’fhearr, ó thaobh na stíle de, gan 'amhlaidh' a úsáid mar chuspóir mar atá déanta sna habairtí seo thíos.

  • Choinnigh an Bhreatain a hairgeadra féin agus d’fhéad an tír seo amhlaidh a dhéanamh.
  • Tá ár mbunscoileanna ag gnóthú níos fearr ná scoileanna ina lán tíortha eile, ní féidir amhlaidh a rá faoi roinnt dár n-iar-bhunscoileanna.

Is deise, dar liomsa, 'amhlaidh' a úsáid mar dhobhriathar nó focal/frása eile ar fad a roghnú.

  • Choinnigh an Bhreatain a hairgeadra féin agus d’fhéad an tír seo déanamh amhlaidh.
  • Tá ár gcuid bunscoileanna ag gnóthú níos fearr ná scoileanna ina lán tíortha eile ach ní féidir an rud céanna a rá faoi roinnt dár n-iar-bhunscoileanna.