ATHBHEOCHAN

Is focail é seo a mhílitrítear go han-mhinic. Scríobhtar athbheochán amhail is gur focal firinscneach den chéad díochlaonadh é, ar aon dul le 'leabhrán' nó 'guthán'. Is minic an mílitriú céanna ar shloinnte mar 'Ó Neachtain' agus ar logainmneacha mar 'Dún Dealgan'.