ÁISÍNEACHT NÓ GNÍOMHAIREACHT?

Is é ‘gníomhaireacht’ an téarma is mó stádas sa teanga fhoirmiúil. Níl an stádas céanna ag baint le ‘áisíneacht’ (ná le leaganacha eile mar ‘áisínteacht’). Mar sin féin, ba cheart cloí le ‘áisíneacht’ nuair is cuid d’ainm oifigiúil eagraíochta é, mar shampla: an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh.