FEICTEAR / LE FEICEÁIL

Úsáidtear ‘feictear’ agus ‘le feiceáil’ ar bhealaí sách ciotach.

(1) Ar shlí nach gcabhraíonn le brí na habairte:

‘Ba i lár na cathrach a bhí na plódtithe ba mheasa le feiceáil.’

‘Tá sraith d'íomhánna beoga le feiceáil sa dán seo.’

'These first castles consisted of defensive earthworks. / Créfoirt chosanta a bhí le feiceáil sna chéad chaisleáin seo.'

Ní chaillfí a dhath tábhachtach dá bhfágfaí ‘le feiceáil’ ar lár. Go deimhin, bheadh na habairtí níos slachtmhaire dá cheal.

(2) Ar shlí a thugann le fios go bhfuil cáilíocht theibí éigin ‘infheicthe’, m.sh. ‘Feictear an grá a bhí ag Seán Ó Tuama don Ghréig sa chnuasach seo.’ B’fhearr a d’oirfeadh ‘Tá an grá a bhí ag Seán Ó Tuama don Ghréig le brath ar an gcnuasach seo.’

Is léir ón sampla sin go n-úsáidtear ‘feictear’ agus ‘le feiceáil’ chun leaganacha Béarla mar seo a aistriú: imbued with, tinged with, perceptible. Ní miste sin, sa chomhthéacs ceart, m.sh. ‘Tá tionchar mháistrí na hIodáile le feiceáil sa phictiúr seo’, ach is minic áiféis nó míloighic éigin ar baint leis an rogha focal:

  • Albam sách brónach is ea é, ach tá an greann le feiceáil ann freisin.
  • Feictear míshásamh an phobail i dtoradh an fhothoghcháin.

Is iomaí leagan dúchasach a d’oirfeadh ansin, m.sh. ‘Albam sách brónach is ea é ach níl sé gan greann a bheith ann’ nó ‘ach tá iarracht éigin den ghreann ann.’

B’fhearr a rá gur fianaise nó cruthúnas nó léiriú ar mhíshásamh an phobail a bhí i dtoradh an fhothoghcháin.