AIDIACHT BHRIATHARTHA AGUS GINIDEACH AN AINM BHRIATHARTHA

Is ionann foirm, go minic, don aidiacht bhriathartha agus do ghinideach an ainm bhriathartha.  Is údar débhríochta é sin i gcásanna áirithe. Tá sampla maith ag Maolmhaodhóg Ó Ruairc ar leathanach 18 den leabhar Aistrigh Leat: 'Cé a thuigfeadh go gciallaíonn deimhniú comhlíonta ‘a certificate of conformity’?'

Is fíor dó é; is é a thuigfeadh an gnáthdhuine as sin a fulfilled certificate a completed certificate.

Cuir i gcás go bhfuil funding agency i gceist. Má mheasann an scríbhneoir go bhfuil débhríocht thromchúiseach ag baint le gníomhaireacht mhaoinithe (a funded agency?), is féidir leas a bhaint as na cleasanna seo: 

  1. Réamhfhocal nó focail eile a úsáid chun an tuiseal ginideach a chur ar ceal: gníomhaireacht a chuireann maoiniú ar fáil.
  2. An deireadh –cháin a chur leis an ainm briathartha: gníomhaireacht mhaoiniúcháin.

Measaimse gur fearr a bheith spárálach leis an deireadh sin -cháin agus le roinnt deirí eile a bhfuil blas thar a bheith foirmiúil orthu. An fiú coiste forbraíochta a scríobh seachas coiste forbartha, cuir i gcás? Níl débhríocht thromchúiseach ar bith ann, agus tuigtear nach a developed committee atá i gceist.