MÍREANNA COIBHNEASTA & AN CHOPAIL

Is fiú a mheabhrú gur focal coibhneasta atá sa chopail féin. Má tá an chopail ann, níl feidhm leis na míreanna coibhneasta ‘a’, ‘ar’ srl. ‘Peadar is ainm dom’ a deirtear. Ní déarfadh aon duine Peadar a is ainm dom. Is minic, áfach, a chloistear a leithéid seo san aimsir chaite agus sa mhodh choinníollach: Sin é an post a ba mhaith liom. Is dócha gur aithris ar ghnáthabairtí coibhneasta is cúis leis sin. Níor chóir é a scríobh i dtéacs caighdeánach.