RÉAMHFHOCAL A ATHRÁ I gCLÁSAL COIBHNEASTA

'Fear darb ainm Peadar,' a déarfá - sin nó 'Fear arb ainm dó Peadar'. Seachain gan an réamhfhocal 'do' a athscriobh: 'Fear darb ainm dó Peadar'. Tá an struchtúr sin coitianta i gcanúintí áirithe ach dhéanfaí iontas de i dtéacs atá ceaptha a bheith caighdeánach.