ART

Chomh marbh le hArt, a scríobhtar, ar an tuiscint gur pearsa de chuid na seanstaire a bhí in Art. Ní hamhlaidh atá. Seanfhocal is ea 'art' agus is é 'cloch' an chiall atá leis. Is é ba cheart a scríobh: Chomh marbh le hart.