ÁBHARTHA NÓ ÁBHARACH?

Tá difear céille idir an dá fhocal seo nach mór a thabhairt slán chun botúin mar seo a sheachaint: Tuairiscíonn an t-oide ranga an t-eolas ábharach do na tuismitheoirí. Is é an chiall atá le ‘ábharach’ ná 'nithiúil' nó 'gan a bheith teoiriciúil'. Bítear ag trácht, mar shampla, ar 'an domhan ábharach' (the material world). 'Ábhartha’ a theastaíonn san abairt thuas, focal a chiallaíonn material sa bhrí 'bhainteach le hábhar'.