Botún an-choitianta is ea urú a chur ar bhriathra a thosaíonn le guta agus a thagann sna sála ar an mhír cheiste an, mar shampla An n-ólann tú alcól? Is é ba cheart a scríobh, An ólann tú alcól?

Roinn an Post seo: