Is téarma úsáideach é riosca a chuireann ar chumas lucht gnó agus staidrimh coincheapa mar insurance risk agus calculable risk a chur i bhfriotal gan dul i muinín frásaí fada réamhfhoclacha. Dar liomsa, bheadh gnáthfhocail níos oiriúnaí i gcás na n-abairtí thíos:

  • Na tréithe a bhaineann le fiontraithe, m.sh. dul i riosca, cinnteoireacht... (dul sa seans)
  • Na bearta feabhais nó gníomhartha ceartúcháin iomchuí a aithint a bhfuil gá leo chun an riosca don chomhshaol agus do shláinte an duine a íoslaghdú. (an baol/an chontúirt)
Roinn an Post seo: