Meastar trí mhíthuiscint gur focal baininscneach é bunreacht toisc gur focal ilsiollach é a bhfuil críoch –acht air. Ach is comhfhocal firinscneach ó cheart é: bun + reacht. Ní de réir na Bunreachtatéacs na Bunreachta atá ceart, ach de réir an Bhunreachta agus téacs an Bhunreachta.

Féach chomh maith COMHLACHTGNÓLACHT agus IMEACHT.

Roinn an Post seo: