Is le dua a d'aithneodh an gnáthdhuine difear céille ar bith idir an dá fhocal, ach tá claonadh ag aistritheoirí fóillíocht a úsáid más leisure atá sa téacs Béarla agus áineas más recreation atá ann. 

  • The Department of Culture, Arts and Leisure: An Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta.
  • The Department of Tourism, Sport and Recreation: An Roinn Turasóireachta, Spóirt agus Áineasa.

 

Roinn an Post seo: