SiarDivideSeol go dtí caraDivideSeol chuig FacebookDivideSeol ríomhphost chugainnDividePriontáil

Eolas faoi Aistear

Is é aidhm www.aistear.ie cabhrú le daoine feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge scríofa agus cleachtadh a fháil ar shainscileanna na heagarthóireachta agus an aistriúcháin.

Táimid ag súil go ndéanfaidh pobal na Gaeilge a gcuid féin den suíomh – go gcuirfidh daoine samplaí de bhotúin choitianta faoinár mbráid le cur sa bhunachar Cruinneas, go bhfoilseoidh mic léinn iarchéime agus scoláirí eile toradh a gcuid oibre in Taighde & cartlann, go gcoinneofar ar an eolas muid faoi imeachtaí Gaeilge le haghaidh Nuacht agus go rachaidh léitheoirí i dteagmháil linn faoi ábhair a thaitníonn nó nach dtaitníonn leo.

Fásfaidh an suíomh ó mhí go mí, de réir mar a chuirfear ábhair nua leis. Ba mhór againn bhur gcuidiú san obair sin.

Is é Antain Mac Lochlainn eagarthóir an tsuímh. Grafaicí Teo a dhéanann an suíomh a dhearadh. Táimid buíoch d’Fhoras na Gaeilge as a gcuid tacaíochta maidir le dearadh agus forbairt an tsuímh. Cuireann Siuán Ní Mhaonaigh sainchomhairle ar fáil i ngeall ar chuid de na tionscadail taighde a bhíonn ar siúl ag Aistear ó am go ham.

Tá cuntas Béarla ar obair Aistear le fáil i bhfíseán a rinneadh tráth a bronnadh an Séala Eorpach Teanga ar an suíomh in 2013:  https://www.youtube.com/watch?v=FQ1ZIfvJZ8w
 

 

Antain Mac Lochlainn

Tá PhD sa Nua-Ghaeilge ag Antain Mac Lochlainn ó Ollscoil Uladh, Cúil Raithin. Tá sealanna caite aige ina eagarthóir scripteanna i Rannóg na gClár Gaeilge, RTÉ, i mbun seirbhís aistriúcháin Bhord na Gaeilge, i mbun a sheirbhíse aistriúcháin féin, ina eagarthóir ar an iris Comhar agus ina Phríomhtheagascóir ar an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht in Ionad na dTeangacha, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad. I measc a chuid foilseachán tá Cuir Gaeilge Air (Cois Life, 2000) agus In Ord is in Eagar (Cois Life, 2010). 

 

Siuán Ní Mhaonaigh

Is as Gaeltacht Ghaoth Dobhair do Shiuán Ní Mhaonaigh, a bhfuil céim BA aici ó Choláiste Phádraig, Má Nuad agus céim MPhil ó Choláiste na Tríonóide. Is taighdeoir agus comhairleoir teanga í a bhfuil saineolas aici i gcúrsaí measúnachta agus teagaisc. Tá sí ina Stiúrthóir ar Theastas Eorpach na Gaeilge (www.teg.ie), tionscadal de chuid Ionad na dTeangacha, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad. I measc a cuid foilseachán tá Speaking Irish / An Ghaeilge Bheo (McGraw-Hill, 2008).