Bítear ag aithris ar úsáid an fhocail write sa Bhéarla:

  • ‘The House of the Rising Sun’ (amhrán nár scríobh The Animals, dála an scéil)
  • Ní fios cé a scríobh an dán seo.

Is é gnás na Gaeilge go mbítear ag cumadh ag ceapadh amhrán is dánta. Go deimhin, ní dócha go raibh léamh ná scríobh ag cuid de na daoine a chum amhráin mhóra an tsean-nóis. Agus cuid de na scríobhaithe a bhreac na hamhráin sin síos ar phár, níor chum siad oiread agus véarsa lena linn. Is féidir véarsaí a dhéanamh chomh maith:

Bean tuaithe a bhí ina cónaí le taoibh Loch Aoidh a rinne an t-amhrán.

Roinn an Post seo: