Rómhnic a úsáidtear an réamhfhocal ag in ionad an tuisil ghinidigh:

  • Gheofar cuntas sa leabhrán seo ar an obair ag an nGníomhaireacht.
  • Míthuiscint é sin ar an ról ag an gCathaoirleach.

B'fhearr na habairtí sin a athscríobh mar seo:

  • Gheofar cuntas sa leabhrán seo ar obair na Gníomhaireachta.
  • Míthuiscint é sin ar ról an Chathaoirligh.

 

Roinn an Post seo: